asdas

Sự lựa chọn ngôn ngữ

Sản xuất & Kiểm tra

Sản xuất & Kiểm tra

Thử nghiệm của chúng tôi bao gồm

Quy trình sản xuất

1. Vẽ

2. Sản xuất vít và đai ốc

3. Dọn dẹp thụ động

4. Kiểm tra

5. Đóng gói

6. Đang tải